SUB - https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers

Beide regelingen zijn gefocust op investeringen die milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren en innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen. De focus van de MIA is steeds meer op circulair bouwen. De belangrijkste voorwaarde om gebruik te maken van de MIA? Het bedrijfsmiddel of de voorziening komt voor in de Milieulijst 2021.

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36%. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget is € 114 miljoen voor 2021.

Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2021 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Meer informatie over de MIA en de VAMIL? Lees meer ver deze regelingen.