Naar inhoud

WPM Resource centre

Werkgebonden personenmobiliteit

Voor 1 juli 2025 moet je rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van je medewerkers vanaf juli 2024. Op deze pagina lees je hoe jij je het beste kunt voorbereiden. Ook werken we deze pagina regelmatig bij met de laatste ontwikkelingen.

Overzicht van wat gerapporteerd moet worden

Wat houdt de wet in?

Wat moet je aanleveren?

Van onderstaande onderdelen lever je het jaartotaal aan gereden kilometers per vervoermiddel aan:

  • Zakelijk - lease en/of eigen wagenpark
  • Zakelijk - mobiliteitsdienstverleners
  • Zakelijk - declaraties
  • Woon-werkmobiliteit
Dat komt neer op onderstaande tabel:

Voor wie is het?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 één megaton minder moet zijn. Om dat samen waar te maken, werkt de overheid momenteel aan nieuwe wet- en regelgeving die werkgevers met 100+ medewerkers verplicht de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit te registreren.

De rapportageplicht geldt voor werkgevers (KVK-nummers) met meer dan 100 medewerkers op 1 juli 2024 die meer dan 20 uur per maand werken. De wetgeving is met ingang van 1 juli 2024 van kracht. Vanaf juli moet je gegevens verzamelen.

Vervoermiddel Zakelijk verkeer Woon-werkverkeer
Auto (benzine) jaarkilometers jaarkilometers
Auto (diesel) jaarkilometers jaarkilometers
Auto (plug in) hybrides jaarkilometers jaarkilometers
Auto 100% elektrisch jaarkilometers jaarkilometers
Auto andere brandstoffen jaarkilometers jaarkilometers
Motorfiets (elektrisch) jaarkilometers jaarkilometers
Motorfiets (benzine) jaarkilometers jaarkilometers
Bromfiets/scooter (elektrisch) jaarkilometers jaarkilometers
Bromfiets/scooter (benzine) jaarkilometers jaarkilometers
(e-)Fiets of lopen jaarkilometers jaarkilometers
Openbaar Vervoer Bedrag in Euros jaarkilometers

Hulp Nodig?

Veelgestelde vragen

WPM Rapportage

Lease/eigen wagenpark

Mobiliteitsdiensten

Zakelijke declaraties

Woon-werk mobiliteit