Naar inhoud

Artikel: Jongeren tonen grotere bezorgdheid over klimaatverandering sinds start coronacrisis

Jongeren tonen grotere bezorgdheid over klimaatverandering sinds start coronacrisis

Het Rode Kruis heeft onlangs onderzoek gedaan dat een interessante ontwikkeling onthult: jongeren maken zich sinds het begin van de coronacrisis meer zorgen over klimaatverandering. Dit onderzoek, waarbij ruim 700 jongeren tussen 18 en 35 jaar betrokken waren, toont aan dat een vijfde van de jongeren zich meer zorgen maakt over het klimaat dan een halfjaar geleden. Wat nog opvallender is, is dat maar liefst 73% van de jongeren tot 35 jaar zich sowieso al zorgen maakt over de opwarming van de aarde.
bezorgde jongere
Wat zorgt voor deze toename in bezorgdheid? Een deel van de respondenten geeft aan dat ze het zorgelijk vinden dat er minder aandacht lijkt te zijn voor klimaatverandering tijdens de coronacrisis. Daarnaast denken ze tijdens de pandemie duidelijker te zien wat de invloed van de mens is op de natuur. De schone lucht door verminderd vliegverkeer is daar een voorbeeld van. Bovendien zeggen veel jongeren steeds meer natuurverschijnselen te zien die verband houden met klimaatverandering.

Maar het blijft niet bij bezorgdheid. Jongeren zien ook een rol voor zichzelf weggelegd bij het bestrijden van klimaatverandering. Zo denkt 43% van de ondervraagden invloed te hebben op de mate waarin mensen elders in de wereld worden getroffen door klimaatverandering. Maar liefst 37% denkt invloed te hebben op de situatie in Nederland. Nog indrukwekkender is dat 76% van de jongeren al actie onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan, en 15% zegt dit in de toekomst te willen doen.

We vroegen jongeren ook wat ze nu al doen voor een beter milieu. Een aanzienlijk aantal gebruikt nu al minder water (72%) en produceert minder afval (74%). Verder eet 63% al minder vlees en maakt 60% minder verre reizen. De cijfers tonen aan dat jongeren bereid zijn om hun levensstijl aan te passen om positieve veranderingen voor het milieu te bewerkstelligen.

Het onderzoek benadrukt ook dat klimaatverandering niet alleen een probleem is van de toekomst. Meer dan negen op de tien jongeren begrijpen dat we nu al de gevolgen ervan ervaren. Natuurrampen gerelateerd aan het klimaat komen steeds vaker voor, zoals aangegeven in het recente World Disasters Report van het Rode Kruis. Meer dan 80% van de natuurrampen blijkt nu klimaatgerelateerd te zijn.

Het Rode Kruis deelt de zorgen van jongeren over het klimaat en benadrukt dat actie nodig is. In de eerste zes maanden van de pandemie zijn meer dan 50 miljoen mensen getroffen door zowel corona als klimaatgerelateerd natuurgeweld. Het Rode Kruis staat wereldwijd klaar om mensen te helpen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen. Maar nog belangrijker is het voorkomen van deze rampen. Daarom doen we onderzoek naar klimaatverandering en helpen we kwetsbare gemeenschappen zich voor te bereiden op de gevolgen ervan.

Bij Plant N Boom delen we deze bezorgdheid en benadrukken we het belang van het planten van bomen als een concrete stap om klimaatverandering tegen te gaan. Bomen zijn essentieel voor het verminderen van CO2 in de atmosfeer en het bevorderen van een gezonde planeet. Samen kunnen we een verschil maken.

Read more