Naar inhoud

Herijking: Waar Nauwkeurigheid Centraal Staat

Stap 11, Herijking, is een cruciale fase in het CO2-neutraliteitsproces. Leer hoe deze stap kan helpen bij het verifiëren van jouw CO2-profiel en het bepalen van de juiste compensatiemaatregelen voor een effectieve en betrouwbare duurzaamheidsstrategie.

Tijdens de herijking wordt het CO2-profiel van de partner opnieuw berekend op basis van de meest recente metingen. Dit zorgt ervoor dat eerdere schattingen worden geverifieerd en eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd. Op basis van deze gegevens kan het definitieve aantal bomen worden bepaald dat moet worden aangeplant om CO2 te compenseren en kan een keurmerk worden afgegeven. Bovendien biedt deze stap de mogelijkheid om nieuwe risico-, subsidie- of reductiesessies te plannen.