Miljoenen voor Advies: Leidt Externe Consultancy de Overheid Echt naar Duurzaamheid?

Miljoenen voor Advies: Leidt Externe Consultanc...

In een recent artikel in de Groene Amsterdammer geschreven door Ewald Engelen wordt de groeiende invloed van externe consultants op de Nederlandse overheid besproken. De uitgaven van de overheid aan...

Miljoenen voor Advies: Leidt Externe Consultanc...

In een recent artikel in de Groene Amsterdammer geschreven door Ewald Engelen wordt de groeiende invloed van externe consultants op de Nederlandse overheid besproken. De uitgaven van de overheid aan...